معرفی کتاب

لزوم حفظ پایداری زمین از دیرباز هنگامی که بشر اولین فضاهای زیرزمینی را حفر کرد

احساس شد. معدن کاری زیرزمینی از جمله فعالیت هایی است که سبب ایجاد فضاهای

بسیار بزرگ در اعماق مختلف زمین می گردد و از این رو نگهداری در معادن به عنوان

دانشی تکامل یافته و پیشرفته مطرح گردید.

کتاب  مباحث پیشرفته فنی و اقتصادی نگهداری در معادن  تالیف آقای دکتر کاظم اورعی

به بحث درباره انواع سیستم های نگهداری در معادن می پردازد. مهمترین وجه تمایز این

کتاب با سایر کتاب های موجود در زمینه نگهداری فصل دهم این کتاب با عنوان

اقتصاد نگهداری است. تمام دانش فنی کسب شده در رابطه با نگهداری بدون رعایت

نکات اقتصادی مرتبط با آن ارزش چندانی نخواهد داشت.

چاپ اول این کتاب سال 1390 می باشد و ناشر این کتاب انتشارات جهاد دانشگاهی

واحد صنعتی امیرکبیر می باشد.

/ 1 نظر / 15 بازدید
احسان

جناب آقای مهندس زندی با تشکر از معرفی این کتب مفید. من یکبار در گذشته تحقیق انجام داده ام. اما موفق نبوده ام. آن عدم موفقیت باعث شد که نتوانم مقطع ارشد را به پایان برسانم. اکنون مجددا در حال انجام کارشناسی ارشد هستم و همواره واهمه از تکرار شکست در انجام تز داشتم. کتاب روش تحقیق دکتر کتابداری و مهندس ساقی را به هر زحمتی بود تهیه و چندین بار مطالعه کردم. قسمتهایی از کتاب که در مورد علل شکست در انجام تز بود انگار داستان انجام تحقیق من در گذشته بود. حالا که به ضعفهای خود و علل شکستم پی بردم و راههای انجام تحقیق موفق را در تز خواندم با روحیه مضاعف در حال انجام تحقیق هستم. تا همینجا که قسمتی از تزم را انجام داده ام اثرات مثبت دستورالعملهای این کتاب را ملاحظه کرده ام. امیدوارم همه دانشجویان قبل از انجام هر گونه تحقیق این کتاب را مطالعه و اثر مثبت آنرا در پیشرفت تز خود ببینند. با تشکر مجدد از شما بخاطر معرفی این کتاب مفید.