روز ملی مهندسی

پنجم اسفند ماه تولد خواجه نصیرالدین طوسی و روز ملی مهندسی می باشد.

تعاریف زیادی از مهندسی ارائه شده است.شورای ارزشیابی مهندسی و فن آوری آمریکا

تعریف زیر را برای مهندسی ارائه کرده است :

حرفه ای که در آن دانش ریاضی و علوم طبیعی کسب شده توسط مطالعه و کار و تجربه

جهت توسعه راه هایی برای استفاده اقتصادی از مواد و نیروهای طبیعی در جهت رفاه نوع

بشر به کار گرفته می شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره حرفه مهندسی می توانید به مقاله زیبا و مفید (مهندس و

مهندسی ) نوشته دکتر حسین معماریان که در شماره 10 بهار 90 مجله نظام مهندسی

معدن چاپ شده است مراجعه کنید.

در پایان روز مهندسی بر همه مهندسان عزیز گرامی باد.

/ 0 نظر / 23 بازدید