مکا نیزاسیون معادن زغال

یکی از مباحث مهم در معدنکاری زیرزمینی بحث مکانیزاسیون می باشد. این بحث به

خصوص در مورد معادن زغال سنگ اهمیت بیشتری دارد. مکانیزاسیون باعث کاهش

هزینه های استخراج و اقتصادی تر کردن عملیات و کاهش تعداد پرسنل و ایمنی بیشتر

و افزایش تولید واحد استخراجی می گردد. اما در هر معدنی نمی توان عملیات مکانیزه را

اجرا کرد. استفاده از روش های مکانیزه شرایط به خصوصی را می طلبد. در ادامه به توضیح

مختصر این شرایط می پردازیم :

الف ) شیب لایه های زغال : به منظور استفاده از روش مکانیزه هر چه شیب لایه ها

کمتر باشد بهتر است. اکثرا در شیب های زیر 30 درجه روش مکانیزه استفاده می شود.

ب) ضخامت لایه ها : به عنوان مثال مکانیزه کردن کارگاهی با ضخامت کمتر از یک متر

به علت تولید کم زغال مناسب نیست.

ج) یکنواختی لایه : ابعاد و تعدد و جهت عوارض زمین شناسی از عوامل مهم در

مکانیزاسیون می باشند. مثلا گسل های بسیار زیاد باعث دردسر می شوند و پیشروی

را کند می کنند.

برای توضیح بیشتر و کامل تر به کتاب معدنکاری زیرزمینی تالیف دکتر محمد عطایی

مراجعه کنید. (جلد دوم )

/ 1 نظر / 7 بازدید
مــــونـــا

در بــــــاران صــــدایت مـــی کـــنـم در بـــارانــــی کــــه ابــــر مهربانه به خشکی زمین می نگردو معصومانه و دلسوزانه می گوید : غــــــــــــم بــــــی آب بــــــــــودن پـــیــرت کــــــــــرده یــــا گــــــناه ایـــــن مــــــردم کــــافـــــر و گنــــاهکار ؟ از طــــرف مـــــــو نـــــــا [لبخند][ماچ]