معیارهای انتخاب ماده منفجره(4)

4- شرایط محیطی و محیط زیستی : اگر بخواهیم کمترین میزان گاز های سمی حاصل از

انفجار تولید شود یا اصلا این گازها تولید نشود دینامیت خالص (بدون افزودن آمونیوم و ...)

بهترین انتخاب است. اگر دینامیت با نیترات آمونیوم مخلوط  شود این کار باعث ایجاد گاز

سمی (Fumes) می گردد.

در رابطه با لرزش زمین (Ground vibration) بهترین ماده منفجره آنفو است که کمترین

لرزش زمین را ایجاد می کند.

در ارتباط با انفجار هوا (Air blast) بهترین ماده منفجره آنفوی سنگین (H.ANFO) است

که کمترین مقدار انفجار هوا را دارد.

در مناطقی که امکان انفجار ناگهانی یا خود به خود مثلا بر اثر برخود شاول با سنگها

وجود دارد اسلاری (Slurry) و امولسیون (Emulcion) انتخاب های خوبی هستند.

/ 0 نظر / 10 بازدید