کنفرانس علمی

یکی از مهمترین مکان هایی که باعث ارتباط دانشجویان و پژوهشگران با دانشمندان

می گردد بدون تردید کنفرانس های علمی می باشد.در ماه های تیر و شهریور دو کنفرانس

علمی مربوط به مهندسی معدن برگزار میگردد. در تاریخ 28 و 29 تیرماه چهارمین کنفرانس

مکانیک سنگ ایران در دانشگاه شهید بهشتی بر قرار می گردد.ادرس وب سایت کنفرانس

www.irmc4.com می باشد. همچنین در شهریور ماه امسال در دانشکده مهندسی

معدن دانشگاه تهران هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران برگزار می شود.

آدرس وب سایت کنفرانس www.ismec.ir می باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید