آتشباری کنترل شده

به طور کلی آتشباری کنترل شده نوعی آتشباری است که در آن سعی می شود که سنگ

اصلی را حتی المقدور سالم نگه دارند و از آسیب به آن جلوگیری به عمل آورند تا در نتیجه

سطوح جانبی مقاطع آتشباری شده صاف و بدون شکستگی باقی بماند.

اهداف آتشباری کنترل شده به شرح زیر است :

1- یکنواختی و زیبایی سطوح آتشباری شده

2- پایداری توده سنگ برجا

3- کاهش لرزش زمین

4- کاهش عقب زدگی (back break)

5- کاهش هزینه مرمت و صاف کاری تونل ها

6- پایداری دیواره های نگهدارنده در معادن زیرزمینی

7- آسیب نرسیدن به دیواره نهایی کاواک (Final Pit Wall)

مبحث آتشباری کنترل شده یکی از مباحث مهم آتشباری می باشد. در پست های

بعدی به نکات دیگر مربوط به آتشباری کنترل شده مثل انواع روش های اجرای آن و

همچنین تخریب بنا با استفاده از این تکنیک می پردازیم.

/ 0 نظر / 89 بازدید