استخراج از طبقات فرعی

در پست قبلی یک فیلم انیمیشن آموزشی مربوط به روش استخراج از طبقات فرعی

(Sublevel Stoping) ارائه گردید. در این پست یک تصویر از کارگاه استخراج از طبقات

فرعی قرار داده شده است. برای اطلاعات بیشتر از این روش استخراج زیرزمینی به

کتاب روشهای استخراج زیرزمینی (معادن فلزی) تالیف آقای دکتر کاظم اورعی مراجعه

فرمایید.

/ 0 نظر / 72 بازدید