پرایمر

پرایمر (Primer) از یک ماده منفجره قوی به اضافه چاشنی تشکیل شده است.

مواد منفجره مصرفی در معادن که حساسیت پایینی دارند و از طرفی برای رسیدن به

ماکزیمم انرژی که شرایط خاصی را می طلبد احتیاج به پرایمر دارند.

به عنوان مثال اگر از آنفوی فله ای استفاده کنیم اگر طول چال حفر شده از 10 متر کمتر

باشد استفاده از یک پرایمر کافی است. اما اگر چال حفر شده خیس و تر باشد و همچنین

لیتولوژی منطقه متنوع باشد باید از چندین پرایمر استفاده کرد. چون تری خاصیت ماده

منفجره و حساسیت آن را کاهش می دهد در نتیجه نیاز به پرایمر پیدا می شود.

یک نکته در مورد محل قرار گرفتن پرایمر در چال مهم است. اینکه اکثر اوقات پرایمر باید

در انتهای چال (Bottom) قرار گیرد. لرزش کمتر و پرتاب سنگ کمتر و خردایش و جابجایی

بهتر از مزایای قرار گرفتن پرایمر در ته چال می باشد. البته گاهی اوقات پرایمر را در بالای

چال یا ابتدای چال هم قرار می دهند. مثلا وقتی روباره (Overburden) سخت باشد و

بخواهیم برای رسیدن به ماده معدنی (Ore) که نرم است روباره را برداریم از این کار

(Top Priming) استفاده می کنیم. در روش معدنکاری Strippe Mining از این روش

استفاده می شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید