نکات مهم در آتشباری کنترل شده

1- استفاده از ماده منفجره ضعیف تر

2- کاهش قطر چال

3- کاهش بار سنگ (burden) و فاصله بین چال ها (spacing)

4- استفاده از خرج با قطر کمتر در چال

5- استفاده از خرج گذاری منقطع

6- ایجاد ترک های مصنوعی

/ 0 نظر / 72 بازدید