شروع انفجار

بعد از انجام تمام مراحل قبل از انفجار اکنون زمان شروع انفجار می باشد. اما انفجار از

کجا باید شروع شود ؟ آیا از ابتدای چال حفرشده باید آغاز شود یا از انتهای چال شروع

شود و به سمت بالای چال حرکت کند ؟ یا اصلا هیچ تفاوتی نمی کند ؟

انفجار باید از ته چال شروع شود و به سمت بالا حرکت کند. اگر انفجار از بالا و سر چال

شروع شود گل گذاری سر چال (Stemming) به دلیل انرژی بالای انفجار به هوا پرتاب

می شود. و بدین ترتیب مقدار زیادی از انرژی انفجار به دلیل از بین رفتن گل گذاری هدر

می رود قبل از اینکه این انرژی صرف شکستن سنگ شود.

همچنین اگر انفجار از بالا و سر چال شروع شود لرزش زمین (Ground Vibration) زیادی

را شاهد خواهیم بود. زیرا انفجار از بالا به پایین حرکت می کند و در نهایت امواج زیادی

در سطح زمین پخش می شود و لرزش زمین زیادی حاصل می شود. در حالی که اگر

انفجار از ته چال شروع شود و به سمت بالای چال حرکت کند این گونه نمی شود.

در معادن روباز که پله های استخراجی وجود دارد اگر انفجار از بالا و ابتدای چال آغاز

شود در پای پله پاشنه ایجاد می شود که این مساله مشکلاتی را در فرآیند استخراج

به وجود می آورد. در حالی که اگر انفجار از ته چال شروع شود این مشکل پیش

نمی آید.  پس  محل شروع انفجار و جهت حرکت آن هم مهم است.

/ 0 نظر / 59 بازدید