Continuous miner

در روش استخراج اتاق و پایه برای استخراج زغالسنگ از ماشین کانتینیوس ماینر

(Continuous miner) استفاده می‌شود. مهمترین تجهیزاتی که در کارگاه استخراج

اتاق و پایه استفاده می‌شوند عبارتند از : ماشین کانتینیوس ماینر برای استخراج

زغالسنگ و شاتل کار (Shuttle car) جهت انتقال زغال استخراج شده به بیرون و

ماشین نصب میل‌مهار (Roof Bolter). البته امروزه در معدن‌کاری مدرن از ماشین

نصب میل‌مهار استفاده نمی‌شود و خود ماشین کانتینیوس ماینر وظیفه نصب

میل‌مهار را انجام می‌دهد.

در ادامه تصویری از یک ماشین کانتینیوس ماینر را مشاهده می‌کنید :

/ 0 نظر / 98 بازدید