آمار مربوط به تولید زغال‌سنگ

یکی از مهمترین ویژگی‌های روش استخراج جبهه‌کار طولانی تولید بسیار زیاد زغال‌سنگ

با استفاده از این روش می‌باشد.به عنوان نمونه به آمار زیر توجه کنید :

آمار زیر توسط (University of Wollongong) اعلام گردیده است. این آمار تولید زغال‌سنگ

در کشور استرالیا را در بازه زمانی Jan 2011 تا Dec 2011 نشان می‌دهد

تولید کل زغال‌سنگ در کشور استرالیا در بازه زمانی بالا برابر با 87719790 تن بوده است

از این میزان تولید مقدار 78944391 تن با استفاده از روش جبهه‌کار طولانی و مقدار

8775399 تن با استفاده از سایر روش‌های استخراج تولید گردیده است.

همانطور که از آمار بالا به خوبی معلوم است در حدود 90 درصد زغال تولیدی استرالیا

با استفاده از روش جبهه‌کار طولانی تولید می‌گردد. این مطلب در مورد دیگر کشورهای

بزرگ تولید کننده زغال‌سنگ نیز همین‌طور است. از این آمار به وضوح نقش مهم این

روش استخراج در تولید زغال‌سنگ مشاهده می‌گردد.

/ 0 نظر / 6 بازدید