معیارهای انتخاب ماده منفجره (2)

2- دومین پارامتر در انتخاب ماده منفجره در معادن قطر خرج می باشد. مقدار این قطر قبلا

در محاسبات طراحی عملیات آتشباری تعیین می گردد. اکنون با توجه به قطر محاسبه

شده و همچنین دسته بندی زیر ماده منفجره مصرفی را انتخاب می کنیم :

D<50  mm (قطر) : می توان از Slurry یا  Cartridge-dynamite  استفاده نمود.

D>50 و D<100 : از آنفو به عنوان خرج ستونی و از آنفوی متراکم به عنوان خرج تحتانی

می توان استفاده کرد. ( در قطر های بیشتر از 50 و کمتر از 100 میلیمتر )

D>>100 : در این حالت از آنفو هم می توان استفاده کرد ولی در سنگ های سخت

بهتر است از خرج گذاری انتخابی (selective charging) استفاده کرد.

در این مطلب چون پر کاربرد ترین ماده منفجره در معادن ایران آنفو است تاکید روی این

ماده منفجره و شرایط استفاده از آن بود. نکته مهم این است که در قطر های کمتر از

50 میلیمتر آنفو کاربردی ندارد.

/ 0 نظر / 9 بازدید