معادن زغال سنگ استرالیا

کشور استرالیا یکی از کشورهایی است که دارای ذخایر بسیار غنی و زیاد زغال سنگ

در دنیا می باشد. ذخایر زغال سنگ این کشور عمدتا در مناطق جنوبی و جنوب شرقی

کشور واقع می باشد. یکی از مناطق زغالی (Coal Field) مهم استرالیا ناحیه

New South Wales یا به اختصار(NSW) است. چندین معدن مهم و بسیار پرتولید در این

ناحیه وجود دارد که اکثر این معادن به روش جبهه کار طولانی (Longwall) استخراج

می شوند. می توان گفت روش استخراج جبهه کار طولانی یکی از پر کاربردترین روش ها

در استرالیا می باشد. به همین دلیل کشور استرالیا یکی از بزرگترین تولید کنندگان

زغال سنگ در دنیا می باشد. در ادامه آماری از تولید چند معدن بزرگ زغال استرالیا

ارائه می شود : (این آمار مربوط به July 2010 تا June 2011  می باشد)

معدن Beltana در منطقه NSW : تولید زغال 4150400 تن به روش جبهه کار طولانی و

مقدار 909000 تن زغال با استفاده از روشهای دیگر. مجموعا 5059400 تن زغال در سال

معدن Angus Place در منطقه NSW : تولید زغال 3582300 تن به روش جبهه کار طولانی

و مقدار 325000 تن زغال با استفاده از روشهای دیگر. مجموعا 3907300 تن زغال

به طور سالیانه

معدن Ashton در منطقه NSW : تولید زغال 1673100 تن به روش جبهه کار طولانی و

مقدار 436400 تن زغال با استفاده از روشهای دیگر. مجموعا 2109500 تن زغال در سال

البته در ناحیه NSW معادن زغال سنگ بسیار دیگری نیز وجود دارد که ما در اینجا فقط

این سه معدن را به عنوان نمونه معرفی کردیم.

در کل بر طبق آمار منتشر شده در بازه زمانی July 2010  تا June 2011 کل زغال سنگ

تولید شده در استرالیا با روش جبهه کار طولانی مقدار  88105500 تن می باشد که از

این مقدار زغال 46928900 تن در ناحیه NSW و مقدار 41176600 تن در ناحیه Qld تولید

شده است. ( آمار منتشر شده توسط longwall news )

/ 0 نظر / 23 بازدید