مقاله مکانیک سنگ

در این پست یک مقاله جدید در حوزه مکانیک سنگ قرار داده می شود.این مقاله درباره

تعیین بعضی خصوصیات مهندسی سنگ های رسوبی مانند مقاومت فشاری تک محوره

و... با استفاده از یک روش جدید می باشد.

http://ifile.it/8vrljt5/fulltext%206.pdf

/ 0 نظر / 5 بازدید