سایت جدید انجمن مهندسی معدن ایران

سایت جدید انجمن مهندسی معدن ایران به آدرس زیر راه اندازی شده است. در این سایت

اطلاعات کامل در مورد کنفرانس مهندسی معدن ایران و نحوه ارسال مقالات و ثبت نام

آورده شده است.

http://www.ir-sme.com

/ 0 نظر / 5 بازدید