انتخاب ماشین زغال کن

در پست قبلی درباره ماشین شیرر که متداول ترین ماشین زغال کن در کارگاه استخراج

جبهه کار طولانی می باشد صحبت کردیم. در این جا به چند نکته در مورد انتخاب ماشین

زغال کن می پردازیم.

مهمترین معیار در انتخاب نوع ماشین زغال کن ضخامت لایه زغال سنگ است. در لایه های

با ضخامت کمتر از 1.06 متر استفاده از ماشین شیرر با مشکل مواجه است و در این شرایط

استفاده از رنده (Plough) عملی تر می باشد. از طرف دیگر برای لایه های ضخیم تر از

حدود 1.8 متر رنده ناپایدار می شود. لذا در لایه هایی با ضخامت بیش از 1.8 متر

استفاده از شیرر لودر به لحاظ فنی و تولیدی موثرتر است.

/ 0 نظر / 30 بازدید