نگهدارنده های قدرتی

یکی از مهمترین و گرانترین تجهیزاتی که در کارگاه استخراج جبهه کار طولانی استفاده

می شود نگهدارنده های قدرتی (Powered Supports) می باشند.این نگهدارنده ها

وظیفه بسیار مهم کنترل و نگهداری سقف را که اصلی ترین نکته در این روش استخراج

است را انجام می دهند. دلیل اینکه روش جبهه کار طولانی بسیار گران است وجود این

نگهدارنده ها است که بسیار قیمت گرانی دارند. در تصویر زیر این نگهدارنده ها را در کنار

یک شیرر در کارگاه استخراج جبهه کار طولانی مشاهده می کنید ( نگهدارنده ها در

سمت چپ قرار دارند و کاملا سقف را پوشانده اند ) :

 

/ 0 نظر / 24 بازدید