روش استخراج انباره ای

یکی از روشهای استخراج زیرزمینی که در استخراج لایه های پرشیب (90-70 درجه)

استفاده می گردد روش استخراج انباره ای (Shrinkage) می باشد. از خصوصیات این

روش می توان به این نکته اشاره کرد که مقدار زیادی از ماده معدنی پس از استخراج

در کارگاه باقی می ماند.این مواد دو کار مهم را انجام می دهد یکی نگهداری دیواره ها

و دیگری ایجاد یک سکو برای ادامه کار استخراج زیرا در این روش استخراج به صورت

بالاسری انجام می گردد. در این پست یک تصویر از کارگاه Shrinkage قرار داده شده

است. در پست های بعدی درباره این روش استخراج بیشتر صحبت می کنیم.

/ 0 نظر / 60 بازدید