آتشباری کنترل شده(4)

آتشباری بالشی (cushion blasting) :

این روش برای سنگ های همگن و سخت که هیچ گونه شکستگی و سطوح ضعیف ندارند

قابل اجرا است. در سنگ های غیر همگن حتما باید فضای بین خرج های مصرفی را به طور

کامل پر کرد که بدین منظور بعد از خرج گذاری موادی مثل پودر سنگ یا خرده ریزه های

حفاری و یا هر ماده ای را که به راحتی در داخل چال جریان یابد به داخل چال می ریزند.

اجرای این روش در مورد پله های اولیه معدن که احتمال عقب زدگی در آن ها بیش از

پله های عمیق تر است توصیه می شود. در زبان انگلیسی این روش به نام های

trimming و sabbing و slashing نیز خوانده می شود.

/ 0 نظر / 7 بازدید