رفتار تخریبی سقف

اجرای فرآیند تخریب نظام‌مند و بارگذاری مناسب و قابل تحمل بر روی نگهداری‌های قدرتی

دو عامل مهم و تاثیرگذار در اجرای ایمن و موفق عملیات استخراج به روش جبهه‌کار طولانی

می‌باشند. یکی از مسائلی که از ابتدای استفاده از روش جبهه‌کار طولانی همواره موضوع

تحقیقات و بررسی‌ها بوده است پیش‌بینی رفتار سقف و مقدار نگهداری لازم در اجرای

عملیات استخراج جبهه‌کار طولانی بوده است.

تحقیقات زیادی برای مشخص کردن عوامل موثر بر تخریب سقف و همچنین تعیین قابلیت

تخریب لایه‌های زغالی بالا (در لایه‌های ضخیم زغال) انجام شده است.

GSP Singh&UK Singh  در سال 2010 در یک مقاله مبسوط به بررسی عوامل موثر بر

رفتار تخریبی سقف در کارگاه استخراج جبهه‌کار طولانی پرداختند. اگر بخواهیم به طور

خلاصه این عوامل موثر بر رفتار تخریبی سقف را نام ببریم باید به عوامل زیر اشاره کرد:

1- عمق معدنکاری  2- ارتفاع معدنکاری (استخراج)  3- تنش‌های افقی 

4- میزان ضخامت سقف بلاواسطه  5- میزان ضخامت سقف اصلی

6- میزان استحام و قوت سقف بلاواسطه و سقف اصلی

همچنین P Humphries & B Poulsen  در سال 2008 عوامل مهم و اصلی موثر بر

قابلیت تخریب پذیری لایه‌های زغال بالایی (در لایه‌های ضخیم) را عمق معدنکاری و

استحکام و قوت زغال و میزان ضخامت زغال بالایی معرفی کردند.

در مورد عوامل نام برده شده در بالا به تدریج در پست‌های بعدی صحبت می‌کنیم.

/ 0 نظر / 6 بازدید