اهمیت اعمال کردن تاخیر در آتشباری

تاخیر های به کار رفته در عملیات آتشباری به دو صورت mill second و  half second است

که به اختصار MS و HS نوشته می شود. نوع تاخیر اعمال شده بسته به شرایط محل

انجام عملیات آتشباری و هدف از انجام آتشباری می تواند متفاوت باشد. کاربرد صحیح یا

نادرست تاخیر تاثیر زیادی در نتیجه آتشباری دارد. اگر زمان تاخیر کم و ناکافی باشد ممکن

است پدیده پرتاب سنگ به صورت cratering  اتفاق بیافتد. همچنین اگر میزان تاخیر اعمال

شده زیاد و بیشتر از مقدار لازم باشد پس از انفجار پخش شدگی (disperse) در مواد خرد

شده به وجود می آید که این مساله باعث مشکلات زیادی در هنگام بارگیری و باربری

مواد می گردد. اعمال کردن یک تاخیر مناسب و به موقع می تواند از بروز مشکلات

زیادی در فرآیند انفجار جلوگیری کند و نتیجه انفجار را تا حد زیادی بهبود ببخشد.

/ 0 نظر / 69 بازدید