راهکارهای کاهش پرتاب سنگ در معادن روباز

به منظور کنترل پرتاب سنگ در آتشباری های پله ای توصیه های زیر باید مدنظر قرار گیرد :

1- مشخص کردن محل دقیق چال های حفاری به ویژه در زمین های نا هموار

2- بررسی توده سنگ از نظر وجود حفره ها و فضاهای خالی

3- محاسبه دقیق میزان خرج گذاری و توزیع صحیح آن در طول چال

4- دقت در انتخاب عمق مناسب چال و استفاده از مواد مناسب در گل گذاری

5- اعمال تاخیر مناسب بین ردیف های انفجاری به منظور جلوگیری از تشکیل قیف انفجاری

6- شروع انفجار از عمق چال ها

7- باقی گذاردن مقداری از سنگ های خرد شده در پای دیواره پله

8- لق گیری جبهه کار قبل از انفجار

/ 2 نظر / 58 بازدید

مطالب بسیار عالی و مفید بود.متشکرم

اکبر

مطالب خوب وکاربردی