لودر های LHD

یکی از تجهیزات پرکاربرد در حمل و نقل مواد معدنی در اکثر معادن زیرزمینی لودر های LHD

می باشند.این لودرها در دو نوع دیزلی و الکتریکی یا برقی ساخته می شوند که هر کدام از

این دو نوع با توجه به شرایط معدن و محل استفاده می شوند. در زیر دو تصویر از این نوع

لودرها مشاهده می کنید :

/ 0 نظر / 19 بازدید