طراحی معادن زیرزمینی

در بحث طراحی معادن زیرزمینی می توان به دو دسته پارامتر اشاره کرد که بر روی

فرآیند طراحی تاثیر دارند. این دو دسته پارامتر را به دو دسته پارامتر متغیر و ثابت می توان

تقسیم نمود.

پارامترهای ثابت موثر بر طراحی معدن :

1- عمق : این پارامتر بر روی طراحی طول و عرض کارگاه استخراج و انتخاب روش استخراج

و نرخ آماده سازی تاثیر دارد.

2- ضخامت لایه استخراجی : این پارامتر بر روی انتخاب ماشین آلات استخراج و نگهداری

و انتخاب روش استخراج و عرض کارگاه استخراج و سیستم تهویه معدن تاثیر دارد.

3- زمین شناسی منطقه : شامل مواردی چون شیب لایه و وجود گسل و لایه های

بالا و پایین ماده معدنی و کمربند باطله و موارد دیگر می باشد. این پارامترها بر روی

انتخاب ماشین آلات استخراج و انتخاب عرض کارگاه استخراج و انتخاب روش استخراج و

ارتفاع استخراج تاثیر دارد.

4- پارامتر های ثابت دیگری مانند : وجود گاز و آب در منطقه و  وجود کارهای انجام شده

قدیمی و... : این پارامتر ها بر روی انتخاب روش استخراج و ابعاد کارگاه استخراج و

انتخاب ماشین آلات استخراج و روش آماده سازی تاثیر دارند.

البته این چند پارامتر مهم و اصلی ثابت  موثر در فرآیند طراحی معدن زیرزمینی هستند.

پارامتر های دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشند.

در مورد پارامتر های متغیر موثر در طراحی معادن زیرزمینی در پست های بعدی صحبت

می کنیم.

/ 0 نظر / 22 بازدید