کارگاه استخراج کند و آکند

یکی از روشهای استخراج زیرزمینی مواد معدنی عمدتا فلزی روش کند و آکند

(Cut & Fill) می باشد. در تصویر زیر یک کارگاه استخراج کند و آکند نشان داده

شده است.

/ 1 نظر / 31 بازدید
مهدی اموت

سلام این تصویر از چه نمای است توزیع بیشتری میخواستمبا تشکر