معرفی کتاب

تونل سازی تکنولوژی پرهیجان و به سرعت در حال رشدی می باشد. در علوم مهندسی

تونل سازی یکی از مباحثی است که همواره دارای افق های جدیدی برای اکتشاف و

بازنگری می باشد.

صنعت تونل سازی در ایران صنعت نوپایی به حساب می آید. استفاده از ماشین آلات

نوین و روش های حفاری مکانیزه نشان دهنده روبه پیشرفت بودن این صنعت در ایران

می باشد.

کتاب  تونل سازی و مهندسی تونل  ترجمه آقای اکبر سالمی می باشد. این کتاب

ترجمه قسمت اول کتاب Tunneling and Tunnel Mechanics  نوشته آقای

Dimitrios Kolymbas  است. این کتاب به گونه ای طراحی شده است که در عین

اختصار بتواند به عنوان مرجعی مفید و به روز برای تمام افراد فعال در امر تونل سازی

باشد. چاپ اول این کتاب سال 1390 و ناشر این کتاب انتشارات جهاد دانشگاهی

واحد صنعتی امیرکبیر می باشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید