استخراج زغال سنگ به روش جبهه کار طولانی

یکی از مدرن ترین و پر تولید ترین روش های استخراج زغال سنگ در دنیا روش استخراج

جبهه کار طولانی (Longwall Mining) می باشد. مسائل تکنیکی و فنی بسیاری در اجرای

این روش استخراج وجود دارد مانند مسائل مربوط به کنترل سقف و زمین در این روش و

همچنین اجرای درست و مناسب عملیات تخریب در پشت سینه کار استخراجی و بسیاری

مسائل دیگر. از این پست به بعد سعی می گردد مهمترین مطالب و نکات در زمینه این

روش استخراج بیان گردد و تا حد امکان به بررسی اجمالی این روش مدرن معدنکاری

پرداخته گردد.

/ 0 نظر / 23 بازدید