حرفه مهندسی

یکی از معروفترین مهندسین معدن به نام Herbert Hoover بیان داشته است :

کار مهندس خلق پیکره زنده و پویای صنعت از استخوان های خشک و بیجان حقیقت علمی

است.این هوش و تلاش مهندس است که رفاه را به جهان ارزانی می دارد و نیازهای روزمره

انسان را مرتفع می سازد.بر خلاف پزشک کوشش مهندس تنها تقلایی پایا و ثابت برای رفع

ناتوانایی ها نیست.بر خلاف سرباز تخریب وظیفه اول او نیست. مهندسی تخصص خلاقیت

و آفرینش و ساختن و انگیزش تلاش بشریت و کمال است.

/ 0 نظر / 5 بازدید