مهندسی استخراج معدن

پرتاب سنگ در معادن روباز (2)
نویسنده : سعید زندی - ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٥
 

چند نکته از پست قبلی باقی مانده است. Little & Blair در مقاله خود نموداری ارائه کردند

که احتمال بیشینه شدن فاصله پرتاب سنگ از یک گستره توصیف شده را نشان می داد.

بر طبق این نمودار احتمال افزایش فاصله پرتاب سنگ بیش از 550 متر حدود یک در میلیون

می باشد.


آنها همچنین سرعت و زاویه پرتاب سنگ ایجاد شده توسط هر سه مکانیسم را اندازه گیری

و در جدولی ارائه کردند. یاد آور می شوم این آزمایشات در کاواکی به عمق 150 متر و ارتفاع

پله ها 15 متر و عرض پله ها 10 متر بوده است.