مهندسی استخراج معدن

پرتاب سنگ در معادن روباز
نویسنده : سعید زندی - ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٤
 

پرتاب سنگ یکی از مسائل و مشکلات رایج در معادن روباز می باشد.تلاش های زیادی

برای آنالیز و کنترل این پدیده صورت گرفته است.در ادامه به ارایه خلاصه یکی از این روش ها

 می پردازیم.

T.N.Little & D.P.Blair در مقاله ای که در کنفرانس Rock Fragmentation by Blasting ارایه

کردند و در سال 2010 منتشر گردیده است با ارائه دو مدل جدید مکانیکی مونت کارلو به

آنالیز این پدیده پرداخته اند.آنها با اندازه گیری فاصله پرتاب سنگ برای 100 قطعه سنگ در

یک کاواک با یک دیواره به نتیجه زیر رسیدند :


آنها همچنین فاصله پرتاب سنگ در یک کاواک با دو دیواره را هم اندازه گیری نمودند.در این

آزمایش هم 100 قطعه سنگ پرتاب شده اندازه گیری شدند. این دو آزمایش به خوبی نقش

دیواره های کاواک را در جلوگیری از پرتاب سنگ در فاصله های زیاد را نشان می دهد.